Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги"

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 2 Закону України
"Про тимчасову заборону стягнення
з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати
за житлово-комунальні послуги"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 24, ст.171 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Статтю 2 Закону України "Про тимчасову заборону стягнення
з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за
житлово-комунальні послуги" ( 486/96-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1996 р., N 52, ст. 304) викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Дія цього Закону припиняється 1 січня 2011 року.
Нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за
житлово-комунальні послуги здійснюються на суму заборгованості,
яка утворилася з 1 січня 2011 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 грудня 2010 року
N 2795-VI

Додаткова інформація